Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

Daniel Uppsäll, Växande Älmhult

Välkommen till Växande Älmhult!

 

Vår vision är:

- ett näringsliv som är enat, engagerat och framgångsrikt näringsliv och som samverkar för utveckling, tillväxt och nyetablering.

- att vi i näringslivet är positiva, stolta, nyfikna och modiga och att vi tar initiativ och hjälper varandra

 

Växande Älmhult vill:

- representera och skapa bättre förutsättningar för näringslivet

- underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter.

- vara navet som driver, utvecklar och påverkar

- kanalisera frågor till rätt motpart

- vara en stark gemensam röst för alla våra medlemmar

  

Se vår strategiska agenda 2019 som pdf!

 

________________________________________________________

 

Just nu arbetar vi inom följande övergripande områden:

 

Skola - näringsliv

Viktiga frågor som kompetens, rekrytering och utbildning och med mål att säkerställa kompetensförsörjningen för företagen och att fastställa/förankra en bra årscykel för samarbete mellan skola och näringsliv.

 

Infrastruktur

Det rör bl.a. bostäder, markfrågor och kommunikationer med mål att det ska finnas färdig mark för industri, lokaler för företag och tillräckligt med bostäder för de som vill bo i Älmhult samt att det finns kommunikationer som matchar arbetsmarknad och håller tider så att pendling fungerar.

 

Lagar och regler

Här finns frågor om handläggning, tillämpning och bemötande och mål är att kanalisera både positiva och negativa åsikter om kommunal service och myndighetskontakter och komma med konstruktiva förslag till förbättringar.

 

Samverkan

Det handlar om nätverk, lärande och affärer med mål om ett starkt nätverk där vi hjälper av varandra och lär av varandra.

 

Värva och vårda medlemmar

Målet är en stark förankring hos många medlemmar vilket ger en tyngd bakom näringslivsfrågorna.

 

 

På sidan två i vår strategiska agenda finns mer detaljer om specifika frågor som vi jobbar med nu under 2019

 

 

Varmt välkommen att kontakta mig i frågor som rör ditt företag eller näringslivet som helhet!

 

Daniel Uppsäll

Verksamhetsledare

072-302 45 00

daniel@vaxandealmhult.se

.

          "Vi vill bli många fler medlemmar så att vår röst            i debatten blir starkare"

 

Kalender

       

20191114 - Mingelkväll för företagare med talare Torbjörn Lööf, VD Inter IKEA - Fullbokat!

 

20191126 - Temalunch med SMP om digital marknadsföring (mer info om anmälan nästa vecka)

 

20191204 - EY-dag på Brasseriet med info om skatter och annat aktuellt för företagare kl 8-10

(klicka för anmälan)

 

20200130 - Företagargala på Balders Hage. Save the date!

 

20200211 - Nätverkande hockeyaktivitet - anmälan senast 15/12!

 

Möte med många företagare

20190902 Företag i Virestad

 

20191108 Företag i Eneryda kl 10

 

20191108 LRF-medlemmar kl 13

 

20191113 Företag väster om Bäckgatan (Älmby) kl 9

 

20191113 Företag öster om Bäckgatan (TEXO) kl 14.30

 

20191120 Företag nära Stålgatan (Widings) kl 9.30

 

20191122 Företag nära torget (Brasserie Goaroije) kl 8 resp. kl 9 (separat inbjudan kommer)

 

20191203 Företag i Häradsbäck (Café Linnea) kl 18

 

Nya medlemmar är:

          Proactive fire AB

          Arbetslivspartner i Sverige AB

          Håkan Persson Konsult AB

          Rosholm Dell Advokatbyrå AB

          Hälsoinsitutet Linné AB

          Möckelsnäs Trädgård

          Smålandsposten

          Stubbalycke Trädgård AB

          Ultimus

          Brasserie Goaroije

 

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB