Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

Välkommen till Växande Älmhult!

Daniel Uppsäll, Växande Älmhult

 

Läs gärna igenom vår nya strategiska agenda på två sidor!!!

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Älmhult fick utmärkelse som årets tillväxtkommun 2017 och Älmhult växer bokstavligen i antal invånare varje månad som går. Det byggs nya bostäder och efter hand som bostäder blir klara flyttar det in nya människor i Älmhult. En del av dessa kan vara inpendlare som börjar se att det finns en helhet som passar dem i just Älmhult. Det byggs skolor, förskolor och förskolor. Det pågår flera andra projekt som rör infrastruktur, centrumutveckling m.m.

 

Älmhult är i en positiv utvecklingstrend. Det går relativt bra även för en stor del av näringslivet. Många företag vill expandera och bygga nytt antingen på sin egen tomt eller på andra befintliga tomter eller på ny industrimark. Färdig industrimark är en bristvara och är ett måste för att både möte befintliga företag men även för att attrahera nya företag till kommunen. Det krävs att näringslivet utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen som kan möta ett större invånarantal. Allt hänger ihop. Båda i en relation måste kunna få jobb för att välja att bosätta sig istället för att pendla. Ett större invånarantal är även positivt för företagen som får en större kompetensbank att söka personal från.

 

Företagsföreningen har ambitioner att möta det tryck som finns i näringslivet i Älmhult genom att vara en gemensam röst för företagen och försöka bidra till bättre förutsättningar att bedriva sina respektive verksamheter. Vi vill försöka hjälpa till att synliggöra företag och specifika branscher och deras behov. Detta går att göra på flera olika sätt.

 

En viktig roll kan vara att påverka exempelvis kommunen att satsa på de näringslivsfrågor som är viktigast för er företag och att kommunen förbättrar sin roll att stödja och underlätta med hjälp av smidig och snabb handläggning och förnuftiga tolkningar av regler och beslut som berör företagen.

 

En annan roll är att samla företagen för möten, diskussion och nätverkande i sådana former som ni företag tycker är givande, intressanta och kanske kan vara användbart i er ordinarie verksamhet.

 

En tredje roll kan vara att aktivt initiera och driva specifika projekt och frågor som är högt prioriterade bland företagen och som kan göra nytta för flera företag. Dessa projekt ska drivas under en begränsad tid och efter avslut ersättas av nya om behov och intresse är tillräckligt stort.

 

Jag som verksamhetsledare och styrelsen jobbar med att sätta strategi och prioritering för verksamheten bl.a. med hjälp av den information vi får från er medlemmar. Vi planerar att presentera och diskutera våra planer mer i samband med årsstämman 16 maj. En separat inbjudan kommer skickas ut under april. Vi önskar hög uppslutning bland våra medlemmar och vi välkomnar nya medlemmar. Är vi fler företag tillsammans som står bakom de frågor vi driver blir vår röst starkare.

 

Med önskan om en fin vår och försommar!

 

Daniel Uppsäll

Verksamhetsledare

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB