Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

p Tekniknod Syd

Enkelt med din närmaste tekniknod

Med Linnéuniversitetet som nav finns ett antal tekniknoder i Kalmar och Kronobergslän.

 

Tekniknoden är länken mellan ditt företag och Linnéuniversitetet. det ska var lätt för företag att delta i olika aktiviteter och därför kan vi ta rollen som kontakt och koordinator. Det innebär att du har en kontakt och ett telefonnummer till möjligheterna med Linnaeus Technical Centre.

 

För vem?

Små och medelstora teknikföretag (SME) i Linnéregionen är välkomna att delta.

 

Kostandsfritt eller subventionerat

Initialt är alla projekt kostnadsfria. När projekten utvecklas och blir mer resurskrävande kan finansieringinsatser krävas. Om möjligt stöttar vi i arbetet med att söka externa medel för att lösa detta. Studentprojekt är dock alltid kostnadsfria.

 

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av Linnéuniversitetets forskning och avancerade möjligheter för konkreta utvecklingsfrågor.

 

Vad är Linnaeus Technical Centre?

På Linnéuniversitetet finns forskare och studenter som kan hjälpa dig att ta din idé, produkt eller problem ett steg vidare. Vill du utveckla en produkt, ett koncept eller en idé? Linnaeus technical Centre är din kontaktväg.

 

Här finns gedingen kompetens inom avancerad teknikutveckling. Maskinteknik, produktutveckling, hållfasthetsberäkningar, miljöteknik och stöd vid materialval samt tester eller provning är några av de områden som du kan få kvalificerat stöd inom.

 

Vi arrangerar också seminarier och workshops inom efterfrågade områden och behov. Kanske kan ett studentprojekt eller examensarbete vara utvecklande för just ditt företag. 

 

-Vill du veta mer om tekniknoderna kontakta Tomas Liljenfors -0730-222987

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB

OK