Nyhetsbrev oktober

Växande Älmhult fortsätter jobba för goda förutsättningar för medlemsföretagen och näringslivet som helhet. Nu i oktober och november diskuterar sig styrelsen fram till prioriterade område för verksamheten 2021 men i början på det nya året planeras för några enkla enkätfrågor till er medlemmar för att få in tips och idéer från er vilka frågor och områden som ni prioriterar högt och som vi bör beakta i vår planering för efterföljande år.

 

Digitala aktiviteter?

Tyvärr genomförs inga fysiska träffar för nätverkande, mingel och erfarenhetsutbyte under hösten för att minska risken för ökad smittspridning men vi passar på att fråga:

Finns intresse för någon form av digital aktivitet såsom ett diskussionsmöte för någon specifik näringslivsfråga eller exempelvis en digital föreläsning med någon inspirerande föreläsare?

Är detta aktiviteter som är väl investerade både tidsmässigt och kostnadsmässigt? Har ni medlemmar intresse att delta? Om det finns ett stort intresse tar vi gärna in förslag på ett aktuellt tema eller ämnesområde till daniel@vaxandealmhult.se.

 

Skola och näringsliv - programråd

Just under hösten har Växande Älmhult lagt lite extra fokus på just gymnasiets programråd där företag har möjlighet att möta rektorer, lärare och politiker och föra fram vad som är viktigt från näringslivets sida. Växande Älmhult har uppmuntrat medlemsföretag att delta. Under oktober har det genomförts programråd för teknikprogrammet, byggprogrammet, handelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

 

På programråd för teknikprogrammet deltog fyra industriföretag vilket är positivt, men samtidigt finns potential för fler att delta på ett till två tillfällen per år (nästa möte 25/3 2021).

 

I handelsprogrammets programråd deltog fem handlare varav två representerade flera handelsföretag (nästa möte 23/3 2021).

 

På programråd för byggprogrammet deltog fyra företag från branscherna anläggning maskin, anläggning och snickeri men vi vill uppmuntra till deltagande av fler företag där byggprogrammet har elever och inom fler yrkeskategorier inom byggverksamheten såsom berg, undertak, ventilation och plattsättare etc (nästa möte 17/3 2021).

 

Vård- och omsorgsprogrammet hade inte så många företag representerade och det bör kunna delta några till bl.a. från inriktningen företagshälsa (nästa möte 8/4 2021).

 

Ni som är medlemmar kan även anmäla intresse direkt till mig på daniel@vaxandealmhult.se så kan jag se till att ni får inbjudan till nästa programråd.

 

Skola och näringsliv – YH-utbildning

Under september skickades en ansökan in om en 1,5 år lång utbildning till ”Kvalificerad Underhållstekniker”. Ett antal företag från näringslivet deltog i arbetet med ansökan och svar om ansökan beviljas förväntas i januari. Den färdigutbildade förväntas kunna jobba som drift- och underhållstekniker, installationstekniker (maskiner och mekanisk utrustning), kvalificerad montör, resemontör och servicetekniker. Läs mer om Skåne Nordost som bidragit i arbetet med ansökan om YH-utbildning under följande länk

 

Företagsklimat

Växande Älmhult vill samverka för ett bättre företagsklimat tillsammans med er företag och tillsammans med kommunen. Här finns flera olika frågor att jobba med. En del innebär ju att vi som språkrör för många företag lyfter fram både det som är bra och där det finns förbättringsmöjligheter utifrån synpunkter vi får in från våra medlemsföretag. Det har vi fått flera möjligheter till under året och senast nu på s.k. fokusgruppsmöten som kommunen bjudit in till inför uppstarten av det nya servicecentret. Under september har vi även haft dialog med kommunens upphandlingschef då detta är ett område där företag ser möjlighet till förbättring. Vi upplever att våra åsikter tas emot väl och beaktas i kommande planer, prioriteringar och aktiviteter.

 

  Växande Älmhult
Box 27
343 21 Älmhult
Tel: 072-3024500
daniel@vaxandealmhult.se
vaxandealmhult.se