Sommarhälsning från Växande Älmhult

Då passar även Växande Älmhult på att önska en bra sommar med välförtjänt ledighet för de som kan vara lediga och en förhoppning om stora förtjänster för de verksamheter som har högsäsong just nu i sommartid.

 

Våren har varit annorlunda och tuff för många och utvecklingen under hösten är fortfarande är fortfarande oviss. Tuffa tider har dock gjort er företagare mer förberedda för utmaningar som kan vänta.

 

Växande Älmhult kommer vara lyhörda för hur situationen med Covid19 påverkar samhälle och näringsliv och försöka bidra i positiv riktning där det är möjligt. Vi kommer dock även precis som er företagare fortsätta driva vår ordinarie verksamhet och våra prioriterade frågor framåt. Mer information kommer efter semestrarna men vi nämner kort några frågor som är pågående eller aktuella i närtid:

 

- Företagsklimatet är en jätteviktig fråga att jobba vidare med. Resultatet i den årliga enkäten är försämrat och Växande Älmhult kommer försöka medverka till en handlingsplan för en positiv utveckling.

 

- En årsplan för kommande läsår är framtagen för grundläggande aktiviteter i samarbetet mellan skola och näringsliv. 

 

- Ett antal industriföretag tillsammans med kommunen och Kompetensförsörjning i Skåne Nordost är nu aktivt deltaktiga i arbetet med en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning i Älmhult.

 

- Ett regionalt kompetensförsörjningsprojekt startar i september. Som en del av det vill skolklasser om ca 25 elever komma ut på företagsbesök. Det handlar om ca 45-60 min på förmiddag respektive eftermiddag. Vi hoppas att flera företag har möjlighet att ställa upp vid 1, 2 eller flera dagar under kommande höst- respektive vårtermin. Meddela intresse till daniel@vaxandealmhult.se

 

- Växande Älmhults styrelse ser även fram emot att möta Älmhults ledande politiker i augusti och diskutera viktiga och aktuella frågor för näringslivet.

 

Glad sommar på er!

 

Daniel Uppsäll

 

Växande Älmhult

 

 

 

 

  Växande Älmhult
Box 27
343 21 Älmhult
Tel: 072-3024500
daniel@vaxandealmhult.se
vaxandealmhult.se