Nyhetsbrev mars

 

 

Aktivitetsplan

I detta nyhetsbrev vill vi passa på att förmedla ut vår strategiska agenda och aktivitetsplan för 2021. Läs mer på vår hemsida under denna länk. Vi har försökt välja frågor och aktiviteter som är relevanta och möjliga att genomföra så som nuläget är. Vi kommer även komma ut med en enkät till er medlemmar för att få in aktuella synpunkter från er över viktiga frågor och områden vi bör prioritera kommande år. Så länge det inte är aktuellt med fysiska träffar kommer vi att försöka genomföra några digitala aktiviteter med ett givande innehåll för er.

 

Föreningsstämma

Växande Älmhults föreningsstämma kommer genomföras helt digitalt i år den 15/4. En separat kallelse har skickats till alla medlemmar via mail med en teams-länk till mötet.

 

Pågående frågor

Vi har löpande dialog med kommunen och andra aktörer kring frågor som är relevanta för er medlemmar. Några exempel är färdig mark och markpriser, upphandling m.m. Just dessa veckor är det även programråd för gymnasiet där vi aktivt uppmuntrar företag att delta för att i kontakt med representanter för skola och politik kunna vara med och påverka utbildningarna och den framtida kompetensförsörjningen.

 

Lediga lokaler

Vi vill även passa på att uppmuntra att lägga in uppgifter om lediga lokaler. Älmhults kommun har ett verktyg för detta på sin hemsida under denna länk. Där finns en möjlighet för fastighetsägare att lägga in uppgifter om lediga lokaler och sedan när det blir inaktuellt ta bort uppgifterna så att uppgifterna som ligger inne är korrekta och uppdaterade.

 

Glad påsk!

 

 

Daniel Uppsäll

Växande Älmhult

  Växande Älmhult
Box 27
343 21 Älmhult
Tel: 072-3024500
daniel@vaxandealmhult.se
vaxandealmhult.se