Programråd 2020

Nu är det täta utskick men detta meddelande får ett helt eget nyhetsbrev så informationen kommer fram tydlligt kring programråd.

 

Först en kort rättelse om datum för Älmhultsfestivalen. Det är givetvis en fredag-lördag som tidigare år och korrekt datum ska vara 29-30/5

 

Nu till programråden. Vad är då programråd? Det är ett tillfälle när företag kan möte rektorer och ansvariga för programmen på gymnasiet tillsammans med politiker från utbildningsnämnden. Det är ju en bas för information och dialog och möjlighet att i viss mån påverka den inriktning utbildningen bör ha för att eleverna ska ha bästa möjliga förutsättningar när de kommer ut på era företag.

 

Lågt deltagande från företagen ger lite input till skolan och lite påverkan till förändring. Detta är en möjlighet för näringslivet och rätt företag bör få inbjudan till rätt kontaktpersoner på företagen.

 

För att underlätta planering med framförhållning håller Växande Älmhult på att ta fram en årscykel med aktuella datum som tidigt går att sätta in i kalendern. Alla uppgifter till årscykel är inte klar men nedan kommer färsk informtion om de datum som är uppsatta för programråd i skolans planering just nu.

 

Handelsprogrammet

25/3 kl 11.30

15/10 kl 11.30

 

Teknikprogrammet (teknik/industri)

26/3 kl 11.30

1/10 kl 11.30

 

El- och energiprogrammet

26/3 kl 10.30

 

Bygg- och anläggning

2/4 kl 11.30

 

Barn- och fritid

25/3 kl 11.30

 

Vård- och omsorg

2/4 kl 11.30

8/10 kl 11.30

 

Vänliga hälsningar

 

Daniel Uppsäll

Växande Älmhult

  Växande Älmhult
Box 27
343 21 Älmhult
Tel: 072-3024500
daniel@vaxandealmhult.se
vaxandealmhult.se