Sänkta avgifter 2021

Växande Älmhult har en stabil ekonomi och har under rådande situation 2020 med Covid 19 inte haft möjlighet att genomföra de aktiviteter vi hade planerat och har därmed även sparat in på vissa kostnader. Föreningen har inte heller något vinstintresse utan pengarna ska användas i verksamheten till nytta för medlemsföretagen. Styrelsen har därför beslutat att under 2021, som en engångsföreteelse, sänka serviceavgiften med ca 40%. Det innebär att serviceavgiften under 2021 sänks från 220 kr till 130 kr per årsanställd. Medlemsavgiften är oförändrat 500 kr/år för företag upp till 100 anställda och 1000 kr för företag med fler än 100 anställda.

 

Daniel Uppsäll

Verksamhetsledare Växande Älmhult

  Växande Älmhult
Box 27
343 21 Älmhult
Tel: 072-3024500
daniel@vaxandealmhult.se
vaxandealmhult.se